Naše usluge


Računovodstveno - knjigovodstveni poslovi

Obracun plaće
 • Vođenje glavne knjige (ulazni i izlazni računi)
 • Dodatne knjige
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračuni

  Obracun plaće
 • Obračun plaća i stimulacija
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara
 • Obračun stručnog osposobljavanja
 • Obračun sezonskih radnika
 • Obračun jubilarnih nagrada, pomoći i otpremnina
 • Obračun doprinosa za inozemna putovanja
 • Obračun bolovanja
 • Obračun amortizacije
 • Obračun kamata
 • Statistička i financijska izvješća – porezne prijave

  Obracun plaće
 • Financijski izvještaji za poreznu upravu
 • Porez na dobit
 • Korenspodencija sa Poreznom upravom putem sustava ePorezna
 • Kadrovski poslovi

  Obracun plaće
 • Godišnja evidencija isplaćenih plaća/honorara po djelatniku (IP i IPP kartica)
 • Copyright © 2016. Sva prava pridržana. Innova Software, Varaždin  |  Isplate info - sve o plaćama i drugom dohotku